DNEVNA PONUDA RESTORANA “TEATAR”

DNEVNA PONUDA RESTORANA TEATAR ZA PERIOD OD 04.03 DO 08.03.2019. GODINE
PONEDELJAK
300.00 дин.
UTORAK
300.00 дин.
SREDA
300.00 дин.
ČETVRTAK
300.00 дин.
PETAK
300.00 дин.