DNEVNA PONUDA RESTORANA “TEATAR”

DNEVNA PONUDA RESTORANA TEATAR ZA PERIOD OD 22.10 DO 26.10.2018. GODINE
UTORAK
300.00 дин.
SREDA
300.00 дин.
CETVRTAK
300.00 дин.