DNEVNA PONUDA RESTORANA “TEATAR”

DNEVNA PONUDA RESTORANA TEATAR ZA PERIOD OD 14.01 DO 18.01.2019. GODINE
PONEDELJAK
300.00 дин.
SREDA
300.00 дин.
ČETVRTAK
300.00 дин.
PETAK
300.00 дин.
UTORAK
300.00 дин.
SREDA
300.00 дин.
CETVRTAK
300.00 дин.